Apple a súkromie v 2020: Rozsiahlé vylepšenia, nie len prázdny marketing

Ochrana osobných údajov sa pre Apple stáva čoraz viac konkurenčnou výhodou. Prevažná časť výnosov spoločnosti pochádza z predaja hardvéru, na rozdiel od konkurentov, ako je Google, ktorí sú silne závislí od výnosov z reklamy, a preto majú obrovský záujem zhromažďovať údaje o používateľoch. Apple považuje súkromie za jednu zo svojich základných hodnôt a štruktúra jej podnikania toto tvrdenie uľahčuje. To však neznamená, že je práca v oblasti ochrany osobných údajov ľahká alebo bez nákladov – za obrovským počtom vylepšení ochrany súkromia v tomto roku bolo určite značné úsilie a zdroje, ktoré sa mohli použiť inde. Diskutovanie spoločnosti o súkromí nie je prázdnym marketingovým prejavom, je to formovanie produktu. Nielen to, ale aj vďaka enormnému vplyvu Apple v technológii sa môže vyvíjať aj priemysel, čo núti spoločnosti, ktoré by inak nemuseli uprednostňovať súkromie používateľov, aby premýšlali inak.

Tento rok Apple na svojej hlavnej konferencii WWDC pre vývojárov venovala celú časť prezentácie súkromiu a podrobne opísala svoje posledné úsilie v rámci toho, čo nazýva štyri princípy ochrany súkromia:

  • spracovávanie údajov na zariadení
  • minimalizácia údajov
  • bezpečnostné opatrenia
  • transparentnosť a kontrola

Dôkazy z týchto princípov je možné vidieť na väčšine noviniek, ktoré Apple ohlásila počas WWDC. Spracovávanie v zariadení napríklad poháňa novú aplikáciu Tlmočník v systéme iOS 14, funkciu HomeKit Secure Video na rozpoznávanie tváre a ďalšie. Boli implementované nové bezpečnostné opatrenia, ktoré vás upozornia, ak dôjde ku zneužitiu hesla v Kľúčenke a povolenie funkcie Sign In With Apple pre existujúce účty v apkách, to všetko zvyšuje zabezpečenie vašich účtov. Väčšina z najvýznamnejších tohtoročných aktualizácií súkromia však patrila do zostávajúcich dvoch hlavných pilierov: minimalizácia údajov a transparentnosť a kontrola.

Tu sú zmeny zamerané na ochranu súkromia, ktoré uvidíte tento rok v systémoch iOS, iPadOS 14 a macOS Big Sur.

Minimalizácia údajov: Fotografie, Kontakty, Poloha

Apple stojí za minimalizáciou údajov v presvedčení, že obmedzený prístup neznamená obmedzenú funkčnosť. Apky by mali byť oprávnené používať údaje, ktoré potrebujú na splnenie určitej úlohy, ale strop týchto údajov by mal byť tak nízky, ako je to len možné.

Fotky, kontakty a poloha sú tri hlavné rámce, ktoré uplatňujú tento princíp v nadchádzajúcich verziách OS. S prvými dvomi apkami poskytuje Apple nové možnosti pre aplikácie tretích strán, ktoré majú vylepšený a obmedzený prístup k databázam uloženým vo vašich apkách Fotky a Kontakty. S polohou existuje nový prepínač, ktorý aplikácii umožňuje prístup k presným alebo približným údajom o polohe.

V minulosti, ak nejaká apka požadovala načítať údaje z knižníce fotiek alebo kontaktov, udelenie prístupu bolo aférou typu buď všetko alebo nič. Apka mohla prečítať všetky vaše údaje z každej z týchto vstavaných aplikácií. Tento rok sa to mení.

Nový výber fotiek ( vpravo ) a výzva na povolenie prístupu ( vľavo ).

Teraz, kedykoľvek apka požiad o prístup k fotkám, nastane jedna z dvoch situácií: zobrazí sa výber fotiek, ktorý nevyžaduje výzvu na povolenie alebo používateľ uvidí výzvu obsahujúcu novú možnosť “Vybrať fotky…”. Väčšina apiek by mala používať prvý prístup, pretože ponúka lepší užívateľský komfort, ale vyžaduje, aby vývojári svoje apky upravili. Funguje to, ako by väčšina používateľov dúfala a očakávala. Ak napríklad zdieľate fotografiu na Instagrame, dostanete sa na výber fotiek a Instagram bude môcť pristupovať iba k obrázku, ktorý skutočne vyberiete, čím sa minimalizujú údaje zdieľané s aplikáciou. Keď sa apky aktualizujú, aby podporovali novú funkcionalitu, mali by ste začať vidieť oveľa menej výziev na udelenie prístupu do vašej knižnice fotiek, čím sa vaše fotky stanú oveľa viac privátnymi.

Apky môžu stále zobrazovať výzvu na udelenie prístupu, ale pre veľkú väčšinu z nich to nebude nutné. V prípade potreby však výzva ponúka možnosť udeliť apke prístup iba k vybraným fotografiám alebo k celej vašej knižnici fotiek. Vhodná situácia, na udelenie prístupu ku všetkým fotkám môže nastať napríklad pre zálohovacie služby, ako sú Google alebo Dropbox.

Kontakty začnú tento rok využívať podobný nápad, ale s veľmi odlišným prístupom. Namiesto nástroja na výber kontaktov, ktoré budú zdieľané, Apple využíva riadok s predikciou textu klávesnice QuickType na navrhovanie kontaktných údajov, keď ich potrebujete. Keď zadáte niečo ako „Mark’s number is“, v riadku AutoFill sa zobrazí návrh na pridanie Markovho čísla jedným klepnutím. To isté platí pre údaje, ako sú e-maily a adresy. Zoznam jazykov, ktoré podporujú automatické dopĺňanie textu klávesnice QuickType nájdete na stránkach podpory Apple, slovenčinu alebo češtinu žiaľ na zozname nenájdete.

Zmeny v oblasti lokalizačných služieb sú jednoduchšie: Namiesto toho, aby ste aplikácii udelili prístup k presnej polohe, môžete namiesto toho zdieľať iba približnú polohu. Na výzvu zdieľania polohy je v ľavom hornom rohu náhľadu mapy nové tlačidlo s nápisom Presná poloha: zapnuté alebo vypnuté. Po prepnutí tohto nastavenia sa na mape zobrazí, akú veľkú alebo malú presnosť bude apka zakaždým používať. Potom si môžete vybrať zo štandardných možností Povoliť raz, Povoliť pri používaní aplikácie alebo Nepovoliť. Všetky tieto výbery môžete neskôr zmeniť aj v aplikácii Nastavenia.

Presná poloha zap. ( vľavo ) a presná poloha vyp. ( vpravo ).

Aj keď mnoho apiek, ako sú napríklad navigácia alebo počasie bude stále potrebovať presné údaje, niektoré apky by mali byť rovnako užitočné s približným prístupom k polohe.

Transparentnosť a kontrola: Safari, App Store, Ovládacie prvky siete a ďalšie

Základnou myšlienkou Apple, ktorá stojí za princípom transparentnosti a kontroly, je presvedčenie, že apky by mali jasne a vopred informovať o tom, ako sa budú údaje používať, a poskytnúť užívateľom kontrolu nad ich údajmi.

Safari

Nové hlásenie o súkromí v prehliadači Safari.

V novej verzii Safari sú obe tieto myšlienky zachované:

  • Transparentnosť: Nové Hlásenie o súkromí, ktoré je k dispozícii na všetkých platformách, zviditeľňuje výsledky funkcie Intelligent Tracking Prevention, ktorá existuje už roky. Ukazuje vám, ktoré známe sledovače boli blokované na stránkach za posledných 30 dní. Na Macu sa Hlásenie o súkromí nachádza na paneli nástrojov znázornené špeciálnym tlačidlom a môže byť dokonca pridané na vašu úvodnú obrazovku Safari, zatiaľ čo v prípade zariadení iPhone a iPad ho nájdete v ponuke AA v paneli s adresou.
  • Kontrola: Webové rozšírenia pre Safari sú oblasťou, v ktorej ponuka v porovnaní s prehliadačom Chrome zaostáva. Nové vývojárske nástroje, dúfajme, prinesú v tejto oblasti pozitívne zmeny. Safari zároveň ponúka nové nastavenie oprávnení a prístupu k údajom pre jednotlivé rozšírenia. Namiesto toho, aby rozšírenie povolilo sledovanie všetkých vašich webových aktivít v predvolenom nastavení, poskytne Safari možnosti obmedzenia, takže používateľ môže udeliť povolenie rozšíreniu na jeden deň alebo iba pre jednu webovú stránku alebo rozsiahlejšie „Vždy povoliť na každej webovej stránke“.
Hlásenie o súkromí je na Macu vždy viditeľné v paneli nástrojov.

App Store

Nová sekcia ochrany súkromia v App Store.

App Store tento rok podobne zdôrazňuje transparentnosť a kontrolu novými spôsobmi:

  • Transparentnosť: Apple teraz vyžaduje, aby vývojári vyplnili dotazník vysvetľujúci, ako ich aplikácie využívajú údaje o zákazníkoch. Tieto informácie budú viditeľné na stránke aplikácie v App Store pod hlavičkou novej sekcie Súkromie aplikácií, ktorá používateľom umožňuje vopred lepšie porozumieť tomu, ako budú ich údaje bezpečné.
  • Kontrola: V prípade, že by apka chcela sledovať aktivitu v iných apkách alebo na weboch vlastnených inými spoločnosťami, musí najprv získať súhlas používateľa prostredníctvom novej bezpečnostnej výzvy. Vzťahuje sa to na cielenú reklamu, meranie reklamy alebo zdieľanie so sprostredkovateľmi dát, s výnimkami, ktoré sú k dispozícii iba v obmedzených prípadoch, napríklad pri zisťovaní alebo prevencii podvodov. Apple v podstate preberá zásady inteligentnej prevencie sledovania z prehliadača Safari a uplatňuje ich na aplikácie, vďaka čomu majú používatelia kontrolu nad tým, či sú ich údaje zdieľané alebo nie.

Nastavenia siete

Apple pokračuje v tomto trende ochrany proti nechcenému sledovaniu tretími stranami pridaním novej možnosti v nastaveniach Wi-Fi, pre lepšie zabezpečenie aktivity na sieti prostredníctvom súkromnej adresy. Keď aktivujete prepínač súkromnej adresy, ktorý je prístupný na obrazovke s informáciami o sieti, vaše zariadenie vytvorí samostatné MAC adresy pre každú sieť, ku ktorej sa pripájate, namiesto použitia iba jedinej adresy, ktorú je možné použiť na sledovanie pohybu a aktivity v rôznych sieťach. Dokonca sa jedinečná MAC adresa v každej sieti vygeneruje nanovo každých 24 hodín, čo poskytuje ešte väčšiu istotu, že vás nesledujú z domu do kancelárie, do kaviarne a späť, a že vašu sieťovú aktivitu na týchto rôznych miestach nie je možné spojiť, aby sa vytvoril profil.

Ďalšou funkčnou novinkou súvisiacou so sieťou je výzva na potvrdenie prístupu k lokálnej sieti jednotlivým apkám. Postupuje sa podobne ako v upozorneniach o používaní Bluetooth príslušenstva, ale namiesto toho ide o prístup do lokálnej siete. Cieľom je zabrániť nežiaducemu zhromažďovaniu informácií zo siete o iných pripojených zariadeniach a aktivite používateľa. Nová bezpečnostná výzva znie: „[ Názov akpy ] by chcela vyhľadať a pripojiť sa k zariadeniam vo vašej lokálnej sieti“ a môžete ju ľahko odmietnuť.


Rád by som završil debatu o ochrane súkromia s dvojicou nástrojou, ktoré si všetci používatelia rýchlo všimnú: hlásenia v schránkach a indikátory fotoaparátu a mikrofónu.

Hlásenia v schránke

Kedykoľvek apka pristupuje k obsahu vašej schránky v iOS a iPadOS 14, systém zobrazí v hornej časti obrazovky banner, ktorý vás o tom informuje – aj keď ste priamo vykonali akciu stlačením tlačidla Vložiť v apke. Táto zmena môže byť relatívne nenápadným potvrdením akcie, ktorú ste podnikli, ale môže vás tiež informovať v prípade, že sa aplikácia pokúša získať údaje bez vášho vedomia. Zistilo sa, že niektoré apky kontrolujú pravidelne obsah dočasnej schránky bez vizuálnej indikácie. Novinka od Apple zaisťuje, že k týmto praktikám už nedôjde bez povšimnutia.

Vkladanie textu a vizuálne zobrazenie prebiehajúcej aktivity na pozadí.

Jedna vec je zobrazovať upozornenie, keď niečo manuálne kopírujete, iný je prípad, ak sa to deje svojvoľne na pozadí. Existuje však špecifická situácia, ktorá spadá medzi tieto dva prípady: apky, ktoré kontrolujú schránku bez povšimnutia používateľa, a to kvôli želanej funkcionalite.

Ako vysvetlil Benjamin Mayo pre 9to5Mac, aplikácia ako Apollo to robí, aby zistila, či existuje nedávno skopírovaný odkaz z Reddit-u, ktorý dokáže načítať do apky. To je síce pekné, ale hlásenia v systéme iOS 14 sú príliš časté. Treba podotknúť, že k dispozícii je nové API pre vývojárov, ktoré by malo pomôcť znížiť počet hlásení. Mayo vysvetľuje:

V predchádzajúcich verziách iOS mohla apka vedieť, aký druh textových informácií bol v schránke, skopírovať ich a skontrolovať po ich prístupe. Po aktualizácii na nové API môže aplikácia dopytovať Schránku pre textové údaje, ktoré obsahuje, bez toho, aby k nim skutočne mala prístup. Apka môže vedieť vopred, ak schránka obsahuje napríklad adresu URL alebo vyhľadávanie na webe.

Po mesiacoch používania beta verzií iOS a iPadOS 14 som si zvykol na upozornenia zo schránky natoľko, že ma vôbec neobťažujú. V skutočnosti sú v jednom konkrétnom scenári celkom fajn: vloženie niečoho, čo bolo skopírované na inom zariadení. Funkcia Univerzálna schránka od Apple, ktorá patrí do sady funkcií Kontinuity, spolupracuje s novými hláseniami a potvrdzuje, že obsah, čo ste práve vložili, pochádza z iného zariadenia.

Indikátory pre kameru a mikrofón

Mnoho používateľov zariadení iPhone a iPad sa občas pýta, či ich zariadenia počúvajú alebo sledujú bez ich súhlasu. Počul som niekoľko príbehov priateľov alebo známych, ktorí diskutovali o niečom s niekym iným a krátko nato na svojho iPhone našli reklamu na niečo, o čom práve hovorili. Tento rok sa Apple snaží používateľom poskytnúť kontrolu nad tým, čo ich zariadenia robia a zároveň odhaľuje akékoľvek nevhodné správanie, ktorým by sa apky mohli dopustiť.

Po aktualizácii na najnovší softvér, vždy keď je na iPhone alebo iPade aktivovaná kamera alebo mikrofón, v pravom hornom rohu displeja sa objaví zelená alebo oranžová bodka a bude prítomná dokiaľ sa bude kamera alebo mikrofón používať. Zelená bodka slúži na činnosť kamery, zatiaľ čo oranžová farba predstavuje mikrofón. Bodka je dostatočne malá na to, aby vás nerušila, ale napriek tomu zostáva zreteľná. Keď ju nezachytíte v správnom okamihu, novou funkciou Centra ovládania je vás informovať o každej apke, ktorá nedávno používala fotoaparát alebo mikrofón.


Už niekoľko rokov považuje Apple súkromie za jednu zo svojich základných hodnôt. Vidíme to v hardvéri ako Secure Enclave, ktorý prvýkrát debutoval v iPhone 5S až po bezpečnostný čip T2 na počítačoch Mac. Ešte častejšie vidíme záujem o súkromie v celom softvéri, ktorý spolupracuje s hardvérom Apple, aby spracovával údaje na zariadení, sprehľadnil činnosť aplikácií alebo webových stránok a ešte viac. Tohtoročný zoznam nových funkcií na ochranu súkromia je pôsobivý a ukazuje, ako dôležitá je problematika súkromia pre Apple.

Hoci niektorí dlhodobo kritizujú Apple za to, že udržiava používateľov v “bezpečí“ odstráňovaním funkcií a uzatváraním OS, nemyslím si, že podobné výroky sú spravodlivé v prípade tohtoročných zlepšení ochrany súkromia. Namiesto toho, aby obmedzovali, dávajú používateľom viac možností a väčšiu kontrolu nad ich vlastnými dátami. Som presvedčený, že toto je najlepší prístup, ktorý by sa mohol osvedčiť. Ak chce užívateľ prispôsobené reklamy, môže udeliť všetky potrebné povolenia – dôležité je, že výber je na ňom.

Vždy sa dá urobiť viac pre ochranu osobných údajov používateľov, ale teším sa zo zmien, ktoré Apple implementuje v tomto roku. Jej dlhoročný cieľ chrániť dáta používateľov má veľa výhod a nevyzerá, že sa v Apple chystajú spomaliť.