Magický pondelok #019 – Odomykanie Macu a apiek pomocou Apple Watch

Ak máte na ruke odomknuté hodinky Apple Watch, Váš Mac sa odomkne automaticky. Túto funkciu je potrebné zapnúť v systémových nastaveniach. Kliknite na Bezpečnosť a súkromie a vo Všeobecných nastaveniach zapnite funkciu Odomykať apky a Mac pomocou Apple Watch. Dvojitým stlačením bočného tlačidla schválite nákup a ďalšie akcie.