Magický pondelok #025 – Screenshoty a nahrávanie obrazovky na Macu

Na Macu môžete pomocou aplikácie Snímka obrazovky alebo cez klávesové skratky zachytávať obrázky alebo nahrávať aktivitu na obrazovke.

Apka Snímka obrazovky poskytuje panel nástrojov, ktorý umožňuje jednoduché vytváranie snímok obrazovky a záznamov obrazovky s možnosťami na ovládanie zaznamenaného obsahu.

00:22​ – Odfotiť celú obrazovku
00:58​ – Odfotiť vybranú časť obrazovky
01:24​ – Odfotiť okno vybranej aplikácie
01:58​ – Panel nástrojov apky Snímka obrazovky
02:20​ – Nahrávanie obrazovky
02:58​ – Zmena umiestnenia a ďalšie možnosti