Magický pondelok #030 – Synchronizácia hudobnej knižnice s Apple Music

Keď si predplatíte Apple Music, môžete zapnúť synchronizáciu knižnice. Takto budete mať na všetkých zariadeniach prístup k hudbe, ktorú pridáte z Apple Music, kúpite v iTunes store, alebo pridáte manuálne do hudobnej knižnice na počítači Mac.

Všetky Magické pondelky nájdete na našom YouTube TU.