Magický pondelok #037 – Ovládajte Apple TV pomocou Apple Watch

Pomocou apky Ovládač na hodinkách Apple Watch môžete ovládať svoju Apple TV. Jednoduchým stlačením menu zobudíte svoj televízor a zapnete Apple TV. Potiahnutím doľava doprava a hore dole prechádzate menu na Apple TV a v rohoch sú rovnaké tlačidlá ako na diaľkovom ovládači Apple TV Remote.

Takže ak práve nemáte poruke diaľkový ovládač od Apple TV alebo svoj iPhone, môžete Apple TV ovládať aj pomocou hodiniek Apple Watch.

Viac v príručke od Apple.