Magický pondelok #040 – Gestá a taby apky Safari v iOS 15

Gestá v apke Safari zjednodušujú prechádzanie medzi viacerými webovými stránkami.