Magický pondelok #049 – YouTube bez reklám pre Mac, iPhone a iPad

Vinegar je rozšírenie Safari, ktoré nahrádza štandardný prehrávač YouTube vlastným prehrávačom na báze HTML.

Odstraňuje reklamy, podporuje obraz v obraze (PiP) a prehrávanie videí na pozadí.