Magický pondelok #051 – Ako otvoriť Pages dokument v Microsoft Word

Ak chcete dokumenty aplikácie Pages otvoriť v iných aplikáciách, najskôr ich skonvertujte v aplikácii Pages. V aplikácii Pages môžete otvoriť aj dokumenty aplikácie Microsoft Word a iné typy súborov.