Magický pondelok #073 – Obnova starších verzií dokumentov iWork

Pri každom uložení sa dokumenty Pages, Numbers a Keynote uložia ako nová verzia. Preto môžete prechádzať staršie verzie, ukladať kópie predchádzajúcich verzií alebo staršie verzie obnoviť.