Neznáme klávesové skratky na počítači Mac

Akákoľvek klávesová skratka pre Mac, o ktorej ste ešte nepočuli, sa na prvý pohľad môže zdať bezvýznamná. Niektoré klávesové skratky kolujú v kruhoch používateľov oveľa viac ako iné. Nedávno som hľadal tie menej známe, no rovnako užitočné klávesové skratky.

Vymazať znak napravo od kurzora Fn + Delete. Opak samostatnej klávesy Delete. Namiesto odstraňovania jedného znaku sprava doľava funkcia Fn + Delete odstraňuje znaky jeden po druhom zľava doprava. 

Vymazať na začiatok slova (Option (alebo Alt) ⌥ + Delete) a Vymazať na začiatok riadku (Command (alebo Cmd) ⌘ + Shift ⇧ + Delete). Vďaka zapamätaniu čo najväčšieho počtu takýchto klávesových skratiek je úprava akéhokoľvek textu oveľa rýchlejšia, či už ide o krátky e-mail alebo dlhý článok. Vymazanie na začiatok slova pomocou ⌥ + Delete dáva najväčší zmysel v kombinácii s ⌥ + → alebo ⌥ + ←, ktoré vás prenesú na začiatok slova. Týmto spôsobom, keď použijete ⌥ + Delete, odstránite celé slovo naľavo od kurzora, nie jeho časť.

Taby a obľúbené položky v Safari. Keď už hovoríme o presúvaní, existujú podobné klávesové skratky pre navigáciu medzi otvorenými tabmi a obľúbenými stránkami. Skratkami ⌘ + 1-8 sa prepínate z prvého otvoreného tabu až po 8. otvorený tab. Prekvapivo ⌘ + 9 otvorí posledný tab napravo, aj keď je otvorených viac ako deväť tabov, a ⌘ + 0 neurobí nič. Pridajte klávesu Option ⌥ a namiesto toho sa dostanete k svojej prvej až deviatej záložke panelu Obľúbené.

Navigácia cez otvorené taby Safari. ⌘ + ⇧ + ← a ⌘ + ⇧ + → cyklicky doľava a doprava cez vaše otvorené taby Safari. Podobne ako pri navigácii skratkami ⌘ + 1-8 je to oveľa rýchlejší spôsob pohybu cez veľkú skupinu otvorených tabov, najmä ak sú taby také malé, že je ťažké rozlíšiť ich.